Wat ik doe

Organisatie ontwikkeling

Een nieuwe impuls in je organisatie. Je medewerkers meenemen in de verandering. Hoe doe je dat?
Natuurlijk is het leuk om inspirerende sessies te organiseren, persoonlijk leiderschapstrainingen en zelfs geluksmanagers doen hun intrede. Ik vind het ook heerlijk om te doen. Maar eerlijk is eerlijk, het echte verschil wordt pas gemaakt als die sessies uitmonden in merkbare veranderingen in het dagelijkse werk. Of het nu gaat over grote strategische wijzigingen, innovatie, werkdruk of de manier van werken en samenwerken.
Daarom zet in op het concreet maken van de organisatiedoelstellingen en de vraagstukken die de verandering meebrengt in de praktijk. Doorvragen en naar de echte uitdaging gaan om van daaruit de oplossingen te definiëren. Niet vanuit een ivoren toren, maar samen. Over de hiërarchische lagen van de organisatie en de grenzen van de teams en afdelingen heen. Zo samen werken aan echte en duurzame verandering.

Het Nieuwe Werken

Ook al is Het Nieuwe Werken niet zo nieuw meer….. telkens weer blijkt dat er heel veel winst te halen is uit bewust bezig zijn met andere manieren van werken.
Het Nieuwe Werken gaat over samenwerken, plaats- en tijdonafhankelijke werken, resultaatgerichtheid, anders vergaderen, IT middelen, digitaliseren, werkplekken, efficiency, effectiviteit en over nog veel meer.
Hoe de combinatie van al die onderdelen er uit ziet, is voor ieder heel persoonlijk en voor iedere organisatie weer anders. Dat blijkt telkens weer.
Het is een mooie manier om allerlei vaste loopjes en ingeslopen manieren van samenwerken tegen het licht te houden. Je bewust te zijn van wat je doet en waarom en op basis daarvan aan de slag te gaan en te ervaren wat bij je past. Ik ondersteun met veel plezier en met veel resultaat. Innovatief, authentiek en terug naar de basis: werken weer leuk maken. Zonder gedoe.

Coaching

Er is wat gedoe in je organisatie, een ontslag, ziektemeldingen, functioneringsproblemen, niet iedereen is happy, er kan veel meer beter, en soms denk je na een lange dag met veel gesprekken: pffff, … wat een gedoe … het voelt als prikkeldraad waarvan je niet goed weet hoe je dat aan moet pakken. Hoe komt dat nou, dat gedoe? Niemand vindt het fijn en het kost een heleboel energie. Waar zit de echte angel? Wat is het echte probleem, want niets is wat het lijkt.
Belangrijkste uitgangspunt is dat conflicten eigenlijk heel normaal zijn. Zonder wrijving geen glans. Ieder heeft zijn eigen kijk op de werkelijkheid. Zijn eigen professionaliteit en ervaring. Hoe je omgaat met die verschillen, dat is waar winst te behalen is.
Omgaan met gedoe begint bij jezelf. Bij inzicht in het ontstaan van conflicten. Wat speelt er? Wat communiceer je wel en wat niet? Wat is jouw visie op de zaak, op de ander, op de omstandigheden? Wat is jouw aandeel? Waar zit de echte angel? Als het kwartje valt, dan kun je aan de slag met de tools om het zelf op te lossen. Je zult merken dat de samenwerking dan ook verandert.
Conflicten en gedoe transformeren naar een goede samenwerking legt de basis voor een gezonde organisatie. Op prikkeldraad kun je immers niet bouwen.
Wil je wat doen aan het gedoe in de organisatie, zodat je weer lekker en resultaatgericht kunt werken, neem dan contact op!