Coaching

Er is wat gedoe in je organisatie, een ontslag, ziektemeldingen, functioneringsproblemen, niet iedereen is happy, er kan veel meer beter, en soms denk je na een lange dag met veel gesprekken: pffff, … wat een gedoe … het voelt als prikkeldraad waarvan je niet goed weet hoe je dat aan moet pakken. Hoe komt dat nou, dat gedoe? Niemand vindt het fijn en het kost een heleboel energie. Waar zit de echte angel? Wat is het echte probleem, want niets is wat het lijkt.

Belangrijkste uitgangspunt is dat conflicten eigenlijk heel normaal zijn. Zonder wrijving geen glans. Ieder heeft zijn eigen kijk op de werkelijkheid. Zijn eigen professionaliteit en ervaring. Hoe je omgaat met die verschillen, dat is waar winst te behalen is.

Omgaan met gedoe begint bij jezelf. Bij inzicht in het ontstaan van conflicten. Wat speelt er? Wat communiceer je wel en wat niet? Wat is jouw visie op de zaak, op de ander, op de omstandigheden? Wat is jouw aandeel?  Waar zit de echte angel? Als het kwartje valt, dan kun je aan de slag met de tools om het zelf op te lossen. Je zult merken dat de samenwerking dan ook verandert.

Conflicten en gedoe transformeren naar een goede samenwerking legt de basis voor een gezonde organisatie. Op prikkeldraad kun je immers niet bouwen.

Wil je wat doen aan het gedoe in de organisatie, zodat je weer lekker en resultaatgericht kunt werken, neem dan contact op!